בונזו מלווה אותך לאורך הדרך בגידול כלבך ונותן מענה לכל צרכיו התזונתיים בכל שלבי החיים מהגדילה
ועד הזקנה. העניקו לחברכם הנאמן בונזו, המכיל 100% מכמות הוויטמינים והמינרלים היומית לה הוא זקוק